Протокол за класиране на участниците

Протокол с класираните участници от областното издание на НК „Бог е любов“, 2024 г.

Протокол с класираните участници от областното издание на НК „Бог е любов“, 2023

Протокол с класираните участници от областното издание на НК „Бог е любов“, 2022 г.

Протокол с класираните участници от областното издание на НК „Бог е любов“, 2021