Коледно тържество в ОУ „Св.Иван Рилски“

Uncategorized

Учениците от 2, 3  и 4 клас от ОУ „Св.Иван Рилски“ от Школа „Православни християнски традиции и ценности“ с ръководител Владимир Николов на 18.12.2015 г. представиха тържество за Рождество Христово пред многобройна публика от началния курс. ДВА „Сребърни звънчета“  поздравиха малките зрители с коледна песен. Г-жа Монка Николова – директор на ОДК Варна  приветства учениците и им пожела да се изпълнят всичките им желания.