„Кино и танц“ бе темата на бинарен урок между кино школа „Братя Люмиер“ и школа „Балет“

Архив Кино школа "Братя Люмиер" Школа "Балет"

Снимки: Елица Матеева

Грация и динамика в кадър се срещнаха в бинарен урок между школите „Братя Люмиер“ и „Балет“ при ЦПЛР- Общински детски комплекс, гр. Варна. На киното като медия за възприемане на танца и на балета и хореографията като процес бе посветено взаимното опознаване между възпитаниците на двете школи. Децата имаха възможност да видят интерпретации върху „Болеро“ от Равел с Мая Плисецкая, а после да съпоставят заснетото изпълнение с „Болеро“ от Равел под хореографията на Морис Бежар.

Ръководителите на школите Елица Матеева и Татяна Костова заедно с децата проследиха фрагменти от филмите: „ Аз пея под дъжда“, „La la land“, „Уроци по танго“, „Черният лебед“ и др. Присъстващите обмениха мнения за начина на заснемане и техническите параметри на кинематографическите решения. Елица Матеева показа на малките експерти в балетното изкуство и откъс от миналогодишния проект на люмиерчетата „Танцувайте, танцувайте!“ – балеринките с изненада установиха, че за изтеклия период много са се променили, а някои вече учат балет в профилирани училища по изкуства.