Квалификационен курс за работа с деца със СОП

Uncategorized

От 21 до 24.09.2010 в СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. Д-р Иван Шишманов” ръководителите на школи от Общински детски комплекс – Варна  преминаха квалификационен курс за работа с деца със специални образователни потребности.

Курсът се проведе  по  Национална  програма  за повишаване на квалификацията на МОМН.

Лекторите   Геновева Зашева и Валентина Йорданова – експерти в  работата по  програма ”Деца с множество увреждания” и са преподават в училището,  представиха  специфичните особености и възможности на децата с ментални и множествени увреждания, правилата за общуване, придружаване и обслужване при различните случаи.

Обучаемите имаха  възможността да усвоят практически способи за общуване и помощ на деца от СОУ за ДНЗ и програмата „Множество увреждания” , при които лекторите представиха акценти от иновационните методи в работата с деца със СОП.

Темата, предизвикала много коментари и  обсъждания  по време на обучението беше  „Работа с  деца с  хиперкинетичен синдром и дифицит на вниманието” , тъй като  броят на  децата  с такива  отклонения  се  срещат все по-често, а проблемът не се забелязва от родителите.

Ръководителите  на школи посетиха  специализираните кабинети в училището за деца с нарушено зрение. В Брайловата печатница се запознаха с процеса на изработване на специализирани учебници за деца с нарушено зрение.

Г- жа Сия Папазова, художествен  ръководител  на Детско-юношески театър „Златното ключе“.„Много силен курс. Срещнахме чудесни преподаватели – Геновева Зашева и Валентина Йорданова . Усещането за мисия преобладава над съжалението, над снисхождението и умилното съчувствие. Дълбоко уважение и зачитане на детската личност!  Въпреки драматичната съдба на тези деца – борба за тяхното разумно съществуване и достойно вписване в съвременното общество. Борба до край, дори когато каузата е  обречена. Те правят колосални опити да се противопоставят и да преодолеят обречеността.  Това е смисълът на техния подход към децата  със специални образователни потребности. Всички , които работят с деца могат да се научат от тях   на търпение, воля и безгранична любов към човека.  Хуманисти в най-дълбокия и най- великия смисъл на тази дума.“

Вашият коментар