Ирена Станева: В някои от упражненията участва и цялото семейство

Архив Танцов ансамбъл „Българче“

Онлайн обучението се оказва, че е възможно и  децата  наистина могат да затвърдят,  допълнят и придобият  нови знания. Времето в репетиционната зала понякога не е достатъчно за всичко,  на което искаме да научим децата.

Темите  и упражненията  са свързани с пряката ни работа в залата. Теоритичните теми са свързани с терминологията на българските танци,  етнография на България, стил и характер на българските народни танци, запознаване с  60-годишната история на ТА“Българче“.

Упражненията са продължение на теорията  и дават  възможност за поддържане на физическата форма и техническо усъвършенстване на танцови елементи, движения, хора и танцови постановки.

Те са положителни и за здравето на децата / заради дългото стоене пред екраните/, защото  изискват физическо натоварване и могат да се изпълняват без да се  използват компютри.

В  някои от упражненията /загрявка и разучаване на хора/, участва и цялото семейство.

В процеса на работа се появиха трудности, с които се сблъскват децата:

Не всички имат електронни устройства или добър интернет/ малък процент/, но винаги намират време да прочетат темите и изпълнят упражненията.

По-малките нямат профили в интернет пространството и са обвързани чрез профилите на своите родители /но пък така и родителите се запознават с темите и вземат участие/,

Може би в процеса на работа ще се наложи да бъдем още по-гъвкави, да потърсим нови методи, да бъдем по-пълноценни.

 

Ирена Станева,

 рководител на Танцов ансамбъл „Българче“