Г-жа Монка Николова пред в.“Черно море“

Архив

Монка Николова, директор на Общинския детски комплекс – Варна: Нагласата на колегите е да запазим творческите школи

Татина Младенова

– Планираният открит педагогически съвет на Общинския детски комплекс на тема „ОДК – Варна – превантивен център срещу негативните влияния на обществото ни чрез наука, изкуство и спорт“, който се проведе в края на изминалата седмица, призив ли бе към местната власт в навечерието на гласуването на общинския бюджет за 2010 г. за запазване на извънучилищното учебно заведение, г-жо Николова?
– Проведената среща между педагогическия персонал на Общинския детски комплекс, директора на дирекция „Образование“ инж. Радослав Тасков, началника на Регионалния инспекторат по образованието Николинка Даскалова, родители и представители на неправителствени организации показа за пореден път, че град като Варна не може да се лиши от място, в което децата – и талантливите, и мотивираните, с интереси, и тези със специални потребности, и други – с по-малко материални възможности, да намират приятели и съмишленици. Но както и да се определи Детският комплекс, още веднъж стана ясно, че тук работят мотивирани, всеотдайни учители професионалисти, които в докладите си изтъкнаха огромната възпитателна роля, която играе ОДК в работата си с децата в свободното им време.
– Вие подчертахте необходимостта от тясно сътрудничество между институциите и най-вече – от връзката с училищата.
– Така е, защото целите и задачите са общи – да спасим децата от негативните влияния, които ги заобикалят. На срещата се обърна специално внимание за работата на детския комплекс с училищата, в които се обучават деца със специални образователни потребности, и партньорските програми, които осъществяваме.
– Темата за финансирането на Общинския детски комплекс е важна за всички…
– В комплекса обучаваме 2700 деца. 31 са учителите – с различни специалности и квалификации. Истина е, че за 2009 г. не получихме нито работно облекло, нито коледни добавки. Но всички, които присъстваха на открития педагогически съвет, почувстваха, че въпреки това общата нагласа на колектива и на всеки преподавател е насочена най-вече към запазване на целостта на школите и разнообразието на дейностите. Колегите и аз сме убедени, че ще се намерят икономически лостове за разрешаване на проблема с финансирането на Детския комплекс.
– Благодарение на община Варна това единствено звено за извънучилищна дейност, в което всички занимания са безплатни за децата на Варна, съществува.
– Да, инж. Радослав Тасков обясни, че по сегашните разчети от средствата за извънкласна дейност, които идват като държавна субсидия, и с дофинансиране от общинския бюджет ще се направи всичко възможно за запазване на сегашното положение. Средства за организиране на националните конкурси, чийто организатор и домакин е Общинският детски комплекс, ще има, каза той. Темата за реституираната една трета част на сградата на комплекса не беше поставена, но това на този етап не занимава колектива. Идеята за преместване в средношколските общежития все още се обмисля и ако стане факт, убедени сме, че ще бъде към по-добро.
– Защитавате ролята и мястото на Детския комплекс единствено със заниманията, които предлагате, с изявите и наградите, които носите за Варна. Каква е програмата през следващите месеци?
– На 29 януари от 10 ч. в сградата на ОДК на ул. „Пушкин“ учениците от Детския парламент очакват гости от Министерството на образованието, младежта и науката, пред които да представят визията си за училището на ХХI в. От 15 ч. учениците от школа „Европейски мост“ продължават поредицата от представяне на страните членки на ЕС. Децата не се влияят от политически или икономически събития. Те са отворени към съседите ни, към европейските си връстници и затова се очаква на срещата, организирана от „Европейски мост“, да присъстват гръцкият консул и представители на българо-гръцките дружества във Варна. Вече пристигат творбите за националния литературен конкурс „Любовта в нас“ и за компютърна картичка, който се провежда за XIV път и събира деца от цяла България. На тържествена церемония на 20 февруари в общината ще бъдат връчени наградите на отличените участници. Веднага след този конкурс започва подготовката за провеждането на регионалния преглед на ученическата художествена самодейност, в който участват училищни хорове, вокални групи и танцови формации. Най-престижният конкурс, който организира ОДК през април, е Националният детски фолклорен конкурс за изпълнители на народна музика „Диньо Маринов“, включен в календара за извънучилищните дейности на МОМН. Списъкът с конкурсите и изявите на ОДК е много дълъг, за всеки месец има по един, те са свързани с много отговорна и прецизна организация, тъй като привличат деца от цяла България, а членовете на журитата са утвърдени имена в съответната област.
– И оптимистичното е?
– Пари за националните и за общинските конкурси ще има, обеща инж. Тасков. След като стане ясен бюджетът на Детския комплекс, ще се мисли как да се реализират творческите планове на школите, но по всичко личи, че няма да стане без съдействието на родителите.

http://more.info.bg/article.asp?articleID=843460&topicID=178&issueID=2750

Вашият коментар