Инициативата на ДМП „Дари своето време и труд“

Uncategorized

Нашето ползотворно посещение в „Карин дом“ на 20 май 2015 г.
Инициативата на Детски и младежки парламент „Дари своето време и труд“.