„Има както човешки, така и обществен морал”

Uncategorized

На 23.10.2009 г. в ОДК се проведе първият официален дебат на учениците от школа „Европейски мост” – клуб „Дебати”. Темата бе „Има както човешки, така и обществен морал”. Водещ на дебата бе г-жа Ана Йорданова, психолог към фондация „SOS Деца в риск”.

Децата бяха разделени на два отбора, като защитаваха тезите Трябва/Не трябва да има промени в морала. Отборите отстояваха мнението си с добре обмислени аргументи и контра-въпроси. Учениците проявиха изключителна съобразителност и аналитичен ум и показаха много висока обща култура за своята възраст. Водещата не излъчи явен победител, но стана ясно, че и двата отбора са се справили добре. Коментарът беше, че дебатиращите са успели да разграничат двата вида морал – човешкия и обществения.Обобщенията на тезите бяха:

„Трябва да има промяна в морала, защото тя предполага развитие и подобрение. Когато моралът се мени към по-добро, той спомага осъществяването на един по-висок стандарт за общество.”

„Не трябва да има промяна в морала, защото една евентуална такава може да доведе до упадък и деградация на обществото. Човешкият морал има ясно изразени основни ценности, които се търпят промени, мени се само външната му форма.От това стана ясно, че първият отбор е говорил за обществения морал (външната обвивка), а вторият е защитавал човешкия личностен морал (основата).Всички бяха много удовлетворени от постигнатия резултат и очакват с нетърпение следващата тема.

Мирослава Димитрова

Вашият коментар