Илиана Бораджиева: Партньорството с родителите е решаващо

Архив Школа по изобразително изкуство "Импресия"

Сложната ситуация, в която попаднахме, ни изправи пред предизвикателството – дистанционно обучение. Ситуацията в страната се променя ежедневно, всички учители трябваше да проявят креативност и гъвкавост. Нормативната уредба за такъв тип обучение е унифицирана, но както винаги творческата работа на школите към ОДК ЦПЛР ,гр. Варна не може да се вмести в общата „кройка”.

Приех педизвикателството на тази нестандартна форма , за нашата по-традиционна система на образование, скептично. Но исках да се чувствам полезна  – на институцията ОДК, на децата, родителите,на себе си и семейството ми. Приложеното вече дистанционно обучение в училищата е със задължителен характер, учителите имат нужните инструменти за упражняване на контрол. В предложената форма на школа „Импресия”, а и при другите школи на ОДК е с пожелателен характер. Да, дейностите са разтоварващи, но осъзнавам колко е сложно за родителите да организират едно дете да работи творчески дейностти, при положение,че трябва да следят и контролират задължителното обучение в училище и да обгрижват в битов план дома и семействата си. Повярвайте ми (твърдя от личен опит), вкъщи с деца означава много работа. Досега организацията на творческата дейност  беше изцяло моя отговорност в ателието на школата. Ангажирането на вниманието и дисциплината също беше изцяло моя грижа. И именно тук партньорството с родителите се оказа решаващо.

За целите на дистанционното обучение, реших да използвам FB страницата на школата, въпреки че заваляха предложения за далеч по-иновативни платформи. Страницата е създадена още при стартирането на школа „Импресия” и е разработен вече информационен канал. Чудесна беше идеята за създаване на FB групи, с цел да се обхванат деца, които не са посещавали школите на ОДК. Оказа се, че са активни децата и родителите които са посещавали вече трайно нашите занятия и имат устойчив интерес.

Мога да споделя, че досегашния резултат от дистанционното обучение на школа „Импресия” надхвърли очакванията ми (предвид скептичната ми настройка). Активността е учудващо голяма, вземайки  под внимание по-горе изложените условности. Аудиторията деца и родители е изцяло от редовните занятия на школата през годините и ми говори за едни устойчиви отношения с децата и прекрасно взаимодействие с родителите. Ще го приема като положителен атестат за дейността ми преди извънредното положение в страната и като отговорност за по-нататъшната ми работа. Взаимодествието учител – дете – родител се основава и на чувствено – емоционални връзки, създадени при творческите дейности на школата и преминават през „студеното” пространство на виртуалния свят.

Организацията на дистанционното обучение не може да се вмести по установен график. Комуникацията с деца и родители, консултации по творби е по всяко време на денонощието. Изпращат се рисунки от теми от минали дни, в този смисъл управлението на отчетността е предизвикателство. С оглед на пожелателния характер към деца и родители към дейността, не мога да имам изисквания  за спазване на  график.

Като цяло оценката ми за дистанционната форма на школата е положителна, подкрепяща цялостната творческа дейност.

Илиана Бораджиева, ръководител на школа по изобразително изкуство „Импресия“