Израелски експерт учи на киберзащита наши директори, психолози и педагогически съветници

Архив

От 4 до 7 октомври, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, в партньорство с Черноморска академия за сигурност, с финансовата подкрепа на Община Варна, организира обучение за директори, заместник-директори, психолози, педагогически съветници и учители на тема „Киберзащитници“ с лектор израелският експерт Владимир Бронфенбренер.

Осъзнавайки значимостта на проблема,  ЦПЛР – Общински детски комплекс, град Варна се включи активно с шестима  души, в това число директорът Монка Николова и Григория Иванова – заместник-директор.

Програмата „Киберзащитници“ за деца е създадена в Израел и цели да повиши информираността на широката общественост и да служи като източник на информация в областта на превенцията на кибертормоза срещу деца в мрежата. С помощта на разработени от водещи израелски специалисти съответни препоръки, както за децата, така и за техните родители, се постига максимално безопасно използване на интернет  и се намаляват случаите на тяхното нараняване в киберпространството.

Програмата в България е основана от Владимир Бронфенбренер през 2019 г. и от ноември 2021 г. се осъществява в партньорство с Агенция по защита на детето в киберпространството 105 –Израел. 105 е национален телефон в Израел, на който може всеки да съобщи за кибертормоз и опасности, които крие мрежата.

В Израел има създадена агенция по киберзащита, която включва представители на Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, Министерство на социалните грижи, Министерство на образованието, Полиция, Министерство на вътрешните работи  и са постигнати много високи резултати по отношение на предпазване на децата от заплахите, които крие киберпространството.