Изнесеното обучение на украински деца е с нов адрес в к.к. „Златни пясъци“

Архив Школа по етнография и народни занаяти „Творилницата“ Школа по изобразително и приложно изкуство "Палитра" Школа по изобразително изкуство "Импресия"

От началото на м. юни изнесеното обучение, което провеждат преподаватели от ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, с децата на украинските бежанци, е на нов адрес. Това се наложи след освобождаването на хотелските бази, в които по-рано тази година украинците бяха настанени. Сега заниманията се провеждат в хотел „Дана палас“, като се работи по специално утвърден график от понеделник до петък.

Повече от 11 седмици продължава работата на преподавателите на ОДК с децата на бежанците. Тя стартира в края на м. март т.г. и обхвана повече от 200 подрастващи, на възраст между 4 и 17 г., които бяха настанени в хотелите „София“, „Грифид хотел Фореста“ и „Сентидо Марея“. Там малчуганите рисуваха с флумастери и цветни моливи, провеждаха занимателни игри, гледаха филмчета и осмисляха свободното си време.

Многократно майките и близките на децата изразиха своята признателност към българската страна за усилията, които тя полага.

Идеята за изнесеното обучение в к.к. „Златни пякъци“ бе на Министерството на образованието и науката на Република България и се осъществява чрез РУО – Варна, Община Варна и ЦПЛР – ОДК. Финансирането на този проект е осигурено от неправителствените организации „Ендевър-България“ и BCause.