Изготвиха плакати на бинарен урок в ОДК

Архив Православни християнски ценности и традиции- Стойка Димова Школа по фотография "Позитив"

 

На 10.12.2019г. в сградата на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна, бе проведен бинарен урок на тема „Рождество Христово“. Участваха Школа православни християнски традиции и ценности с ръководител Владимир Николов и школа „Позитив“ с ръководил Елвира Георгиева. Господин Николов запозна участниците с празника Рождество Христово. Урокът имаше и практическа цел, която бе заснемане на наградените творби от Общинския конкурс „Рождество Христово“ и изготвяне на плакати. Албена Йорданова от 5 клас засне наградените творби и изготви плакат „Украса“, а го довърши Павел Пейков от 8 клас, който изготви и плакат „Картички“.