За „Морето, морето, морето…“2010

Uncategorized
http://www.azcheta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1175:sea&catid=13:news&Itemid=5
Конкурсът „Морето, морето, морето…“ стартира за пети път

Националният конкурс за литература и компютърна рисунка „Морето, морето, морето…“ стартира за пета поредна година под егидата на Общински детски комплекс – Варна, съобщава сайтът на организацията. Право на участие имат ученици от цялата страна от 1-ви до 12-ти клас от училищата и извънучилищните клубове и организации.

Класирането в конкурса ще се извършва се в три възрастови групи: От І-ви до ІІІ -ти клас, от ІV-ти до VІІ-ми клас, от VІІI-ми до ХІІ-ти клас. Ще бъдат присъдени първа, втора, трета награда и по две поощрения за всяка възрастова група и раздел. Крайният срок за изпращане на конкурсните творби по пощата или по имейл е 31 октомври.

В раздел „Литература“ всеки участник има право да участва с най-много пет творби, написани на компютър: 5 стихотоворения на морска тематика или от 1 до 5 разказа /не повече от 3 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта/. Конкурсът е явен, като всички творби се придружават с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, възраст на участника, клас, училище/извънучилищно звено/.

Целта ни е да провокираме творческите търсения на децата и младите хора и да насочим вниманието им към красотата и духовната сила на българското море, казват организаторите.

До конкурса няма да бъдат допускани творби, които преди обявяването на резултатите от състезанието са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.

Повече информация за конкурса и адресите за изпращае на конкурсните творби можете да намерите на сайта на ОДК Варна.

Аз чета

Written by :

Аз чета

Вашият коментар