Мерки за предотвратяване на разпространението на COVID -19

Акценти Архив

Правила за работа и организиране и провеждане на образователния процес в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна през учебната 2021/2022 г. в условията на  КОВИД – 19

Списък с мерки за предотвратяване или намаляване възникването и разпространението на  КОВИД – 19 в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна

Правила за работа и организиране и провеждане на образователния процес в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна, през учебната 2020/2021 г., в условията на КОВИД – 19

Списък с мерки за предотвратяване или намаляване възникването и разпространението на КОВИД-19 в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна