Започна приемането на творби за „Морето, морето, морето…“, Варна 2022

Архив Конкурс "Морето, морето, морето"

Започна приемането на творби за XVII издание на конкурса за литературно творчество и компютърна рисунка „Морето, морето, морето…“, Варна 2022 г. Крайният срок за приемане на творбите и попълването на електронния формуляр за участие е 3.10.2022 г. Конкурсът цели да провокира творческите търсения на децата и младите хора и да се насочи вниманието им към красотата и духовната сила на българското море. Право на участие имат ученици от I до XII клас от училищата, извънучилищните звена,
читалища, клубове, школи, както и българските деца, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален. Класирането се извършва в три възрастови групи.

Статут НК  „Морето, морето, морето…“, Варна 2022