Есенна приказка събра малчугани

Архив

Празник на есента проведоха ученици от Център за специална образователна подкрепа – Варна (ЦСОП), които изучават православни християнски ценности и традиции в едноименната школа при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна.

Фоайето на училището бе изпълнено с ученици, родители и учители. Малките артисти от Куклен театър „Палечко” на ОДК поздравиха присъстващите с кратка артистична програма. В нея взеха участие и възпитаниците на ЦСОП с песни и стихотворения, посветени на есента.

Тържеството уважиха г-жа Стояна Балашова, директор на ЦСОП и г-жа Григория Иванова, зам.- директор на ЦПЛР.