Екоработилница събра възпитаници на школите „ДМП – Европейски мост“ и „ПрезИмпро“

Архив ПрезИмпро Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

Възпитаници на школа по гражданско образование „ДМП – Европейски мост“ и школа за компютърни презентации „ПрезИмпро“ участваха в своеобразна екоработилница. Специален гост на бинарния урок бе г-жа Диана Настева от сдружение „Няма невъзможни неща“. Тя представи проект за чиста околна среда, с който въвлече участниците в дискусия. Представени бяха и модели на възобновяеми енергийни източници, които са бъдещето на съвременния свят. Екологичното възпитание на младите хора трябва да бъде сред приоритетите в тяхното личностно развитие и част от изграждането на ценностната им система, обобщиха участниците в урока.