Европейски мост в V Национална младежка среща Горна Оряховица

Uncategorized

Европейци от школа „Европейски мост” при ОДК-Варна, участваха в Пета национална младежка среща в Горна Оряховица. Темата „Стимулиране на младите хора към творчество, предприемачество и участие в младежки инициативи” беше много интересна и групата се включи в дискусиите най-активно.vСлавена Николова представи презентация за разнообразната и богата дейност на школата, а това предизвика много въпроси от присъстващите на семинара.

Интересни бяха и срещите с г-н Александър Кузманов,който запозна участниците с „Идентифициране на стратегии и методи за оценка на нуждите в общността” и Клеър Патано, доброволка от САЩ към Корпус на мира по Европейска програма, която сподели своите идеи, свързани с доброволчеството.Дискусията на инж.Александър Коцев „От нула до милион” се оказа голямо предизвикателство за всички присъстващи, които взеха дейно участие в нея.

Емоциите и доброто настроение завършиха с приятелската неформална среща вечерта с много танци и игри.