ДХ „Добри Христов“ е на международни хорови празници в Шумен

Архив Детски хор "Добри Христов"

Детски хор „Добри Христов“ при ЦПЛР-Общински детски комплекс, гр. Варна, е на участие в ХХVІІ Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников”. Събитието се провежда от 20 до 23 април 2023 година в град Шумен. Варненските певци ще представят своята програма днес..

По време на фестивала ще се проведе хорово ателие, в което ще се подготви премиерата на „Меса за мир“ за еднороден хор и симфоничен оркестър от Славил Димитров. Диригент и ръководител на ателието е Славил Димитров. Премиерата ще се осъществи с оркестър „Симфониета“ Шумен.