Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ЦПЛР-ОДК,гр.Варна

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация