Документи

Летни форми – ЦПЛР-ОДК 2024

График пролетна ваканация 2024

График на учебните занятия в ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна – 2-ри срок 2023-2024 г.

Противоепидемични мерки – заповед

План-програма за безопасност на движението по пътищата

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд – 2023/2024 г.

Правилник за вътрешния трудов ред в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна – 2023/2024 г.

План за обучение за учебната 2023/ 2024 г.

Комплексен годишен план за учебната 2023/ 2024 г.

Заповед за прослушване /кастинг/ за прием в школите на ЦПЛР – ОДК, гр.Варна

Ваканционна програма на школите на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна

График на учебните занятия в ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна – 2-ри срок, 2023 г.

План-програма за безопасност на движението по пътищата

Статут за присъждане на „Награда ОДК“ – 2022 г.

Интегрирана система за управление и контрол в ЦПРЛ-ОДК, гр. Варна

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд – 2022/2023 г.

Правилник за вътрешния трудов ред в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна – 2022/2023 г.

План за обучение за учебната 2022/2023 г.

Комплексен годишен план за учебната 2022/2023 г.

План за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2022-2023 г.

План за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна – 2021-2025 г.

План-програма по БДП

Статут награда ОДК – Варна

Заповед за възобновяване на занятията в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна от 2.12.2021 г.

Заповед за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) – 20.10.2021 г.

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд – 2021/2022 г.

Правилник за вътрешния трудов ред в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна – 2021/2022 г.

Стратегия за управление на риска за периода 2021/2025 г.

План за обучение за учебната 2021/2022 г.

Комплексен годишен план за учебната 2021/2022 г.

Ваканционна програма на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна – „Здравей, Лято!“ 2021

План-програма за БДП

Етичен кодекс на работещите в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна

Стратегия за развитие на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, за периода 2021 – 2025 г.

Заповед РД – 11 – 194 – за възобновяване на присъствените занимания на деца и ученици в школите на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна – 28.01.2021 г.

Правилник за вътрешния трудов ред в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна – 2020/2021 г.

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд – 2020/2021

Комплексен годишен план за учебната 2020/2021 г.

План за обучение за учебната 2020/2021 г.

Заповед РД – 11- 599 – за възобновяване на присъствените занимания на деца и ученици в школите на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна  – 1.06.2020 г.

Бюджет на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна за 2020 г.  – дата на публикацията 26.03.2020 г.

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА НОВ БИОЛОГИЧЕН АГЕНТ КОРОНАВИРУС SARS-COV-2, ПРИЧИНЯВАЩ ЗАБОЛЯВАНЕ COVID – 19

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ COVID – 19

Заповед за дистанционно обучение в електронна среда

Политики за превенция и интервенция на насилие и тормоз в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна и механизъм за противодействие

План за обучение за учебната 2019/2020 г.

Комплексен годишен план за учебната 2019/2020 г.

Вътрешни правила на ЦПЛР – ОДК, гр.Варна за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Стратегия за управление на риска в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна за периода 2018-2021 г.

Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна

 

 

Правилник за вътрешния трудов ред в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Вътрешни правила за организацията и провеждането на организирани пътувания