Доброволци от БЧК проведоха обучение по първа долекарска помощ

Архив Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

Снимка: Емилиян Ялъмов

Доброволци от БЧК гостуваха в ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, където проведоха обучение по първа долекарска помощ за възпитаниците на школата по гражданско образование „Младежки парламен – Европейски мост“. Нагледно бяха демонстрирани, извършването на проверка на съзнанието на пострадал човек, проверка на дишането, техника за поставяне в стабилно странично положение, извънгръдни притискания на сърцето и изкуствено дишане. Всеки от възпитаниците на ОДК имаше възможност лично да приложи на практика наученото по време на демонстрацията. За целта бе използван специален манекен. По време на урока стана ясно, че когато пострадалият не отговаря и не диша спонтанно е необходимо да му се окаже първа помощ, която включва 30 извънгръдни притискания на сърцето, които се редуват с две вдухвания. Съживяването продължава до пристигането на квалифициран медицински персонал или пострадалият започне да мърда, отвори очи или започне да диша самостоятелно. Обучаващите говориха също и за приложението на автоматичен външен дефибрилатор (АВД), което е компютърно контролирано устройство.

Албум със снимки