Диспут в ДМП на тема „Да бъдеш лидер или да бъдеш ръководител“

Uncategorized

На 15.05.2015 г. членовете на ДМП от ПГИ „Д-р Ив. Богоров“ и УС на ПГЕ проведаха открит диспут на тема „Да бъдеш лидер или  да бъдеш ръководител“. Определиха характерните качества и особености на лидера и ръководителя, техните стилове на комуникация и различията,  начина, по който  мотивират  хората да вършат работата си – от позицията на властта, или от позицията на добрата воля.  Дебатираха относно формата на заеманата позиция в колектива. Формалният лидер се назначава или се избира на позиция, като заема официална длъжност на ръководител. Неформалният лидер се проявява и получава признание в колектива-групата. Постигнаха съгласие – неформалният лидер може да се превърне в добър формален ръководител.

След  диспута  посетиха работните ателиета на учениците от ПГЕ, като се запознаха с многообразните дейности и придобитите умения.