Дискусия „Не на омразата“ в школа „Европейски мост“

Uncategorized

Родители и деца от школа“Европейски мост“ изразиха своето „Не“ на омразата и подкрепиха кампанията, посветена на Международния ден срещу агресията!

В житейския си път ние винаги си имаме спътници, участващи в нашия идеал себеактуализирането. Тези спътници са нашите чувства. И сред тях се открояват две, които са коренно противоположни по своята същност – любовта и омразата. Те са толкова естествени, че понякога  се редуват като ден и нощ. Получава се един затворен цикъл, в който любовта и омразата вървят ръка за ръка, подобно за щастието и нещастието, на бедността и богатството.

Така започна събеседването с младите европейци и техните родители.

Всички бяха много активни. Психолог Милена Цолчовска, майка на наша европейка, успя да открехне душата на всеки присъстващ в залата, за да изрази своята позиция. Дискусията продължи дълго, но остана с отворен край, защото темата се оказа много актуална и интересна.

Благодаря на всички, които присъстваха и изразиха своята гражданска позиция.

Долорес Коева