Деца и преподаватели от ОДК се включиха в благотворителна инициатива

Архив Школа по етнография и народни занаяти „Творилницата“ Школа по изобразително изкуство "Импресия"

Деца от школи „Импресия“ и „Творилницата“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, се включиха в благотворителната инициатива на проект „Криле за нашите деца“, осъщетвяващ се с подкрепата на UNICEF и ADRA, сдружение „ОРАНТА“, МКЗК „ДДШМ 4 им. Бориса Гмири“, гр.Днипро. В деня на големия празник Цветница Морската градина бе оживена и стотици деца и родители наблюдаваха с интерес украинската техника за украсяване на Великденски яйца „Писаница“. Децата имаха възможност да изпишат своите яйца под вещото ръководство на украинския майстор в тази област Олена Немкова. От своя страна, учителите Илиана Бораджиева и Мария Борисова представиха част от Великденската украса, която изработват в ОДК с децата и учениците в школите си. Набраните средства от благотворителната инициатива бяха предназначени за настаняване на младеж в Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст“.