Детски хор `Д. Христов` на Парад на хвърчилата в Шабла

Uncategorized
Г-жо Таушанова,
искам да изкажа изключителната си благодарност за участието на Детски хор „Добри Христов“ на детската сцена на творчеството по време на Фестивала на хвърчилата на 23 и 24.09.2011г на Шабла.
Благодарение на ентусиазма и усмивките на участниците и техните ръководители се получи прекрасен детски празник!
През изминалите дни ние организаторите получихме множество поздравления и благодарности от различни местни институции и граждани на Шабла и околностите. Всичко това обаче се случи именно благодарение на отзивчивостта на всички участници!Ирина Илиева – Организатор на Фестивала