Детски парламент на Националния форум `Гражданското образование – успехи и провали, поуки и възможности`

Uncategorized
Председателят Цветомир Аврамов представи доклад с презентация „Детски парламент – Варна – място за изграждане на активни млади граждани“.

Юлия Кавръкова представи доклад с презентация „Големите проблеми на малките етикети“.

Участвахме в обсъжданията относно постиженията и мястото и ролята на гражданското образование за развитието на младите хора.

Присъствахме на ученически дебат „За и против участието на ученици в управлението на училището“.

Имахме и среща с Омбутсмана на Република България Константин Пенчев.