Детски парламент на Младежки форум

Uncategorized

На 9 декември 2011г. от 13:15 ч. в „Концертна” зала на база „Младежки дом” се проведе Годишна отчетна среща на Младежкия форум за партньорство с местната власт. На срещата  присъства Кметът на Oбщина Варна Кирил Йорданов.

Представителите на младежките организации изслушаха отчета на Форума за 2011 г. Преподписано бе споразумението за участие в МФПМВ, чийто активен член е Детски парламент към ОДК – Варна. Приет бе Етичен кодекс и статут на Консултативния младежки съвет/КМС/ към Кмета, както и нови предложения за КМС 2012 и програма на Форума 2012 г. Обсъдиха се  промени в Наредбата за финансиране на НПО.

Представителите на ДП поеха ангажимент по младежката  инициатива “Фактор България” (популяризиране на историческите наследства), която е част от Програмата на Форума за 2012 г.

За членове на КМС 2012 г.  от сектор „Ученическа общност” бяха предложени и избрани Цветомир Аврамов – председател на ДП и Ивайло Генов – член на  ДП към ОДК.