Младежки парламенти от страната си дадоха среща в Априлци

Архив Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

 

Събор на младежи от Русе, Габрово, Ямбол, Димитровград, Силистра, Варна, Шумен и Козлодуй, по проект “Младежките парламенти – къде сме ние” и програма „Еразъм +“, се проведе между 7 и 13 април т.г. в Априлци. В събора, реализиран със съдействието на сдружение „Вдъхновение“, участие взеха и възпитаници на школата по гражданско образование „ДМП – Европейски мост“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Младежите от осемте български града имаха невероятния шанс да обменят идеи и опит относно теми, свързани със структурата и дейността на своите организации, както и с функциите на Европейския съюз.

Проектът има за цел да подпомогне младежките и ученически съвети и парламенти от различните краища на страната, като стимулира създаването на активна мрежа от млади хора, която се простира между отдалечени населени места в България.

Участниците в събора се запознаха с Ревизирана харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, стратегия на ЕС за младежта, Европейските младежки цели и т.н. Заедно обсъдиха различни стратегии, които използват с цел да се възползват максимално от потенциала на своите колективи и да популяризират активностите си. Обмениха практики, съвети, както и бъдещи контакти. В програмата бяха включени много ролеви игри, зелени практики и дейности на открито, които спомогнаха за опознаването на младите хора и затвърдиха връзката, както помежду им. Младежите се срещнаха с кмета на Априлци инж. Тихомир Кукенски, който ги приветства на територията на Общината, запозна ги накратко с историята и забележителностите на града, сподели своя опит от работата си. На младежите им бе интересно да поговорят с кмета и за ролята на младите хора в местното самоуправление, проблемите на младежта в България, трудностите и предизвикателствата на младите хора в по-малките населени места.

Даница Костова, репортер на вестник „НахОДКи“