Детски и младежки парламент – домакин на работна среща с представители на Националната мрежа на децата

Uncategorized

На 9 и 10 октомври 2014 г. Детски и младежки парламент бе домакин на работна среща с представители на Националната мрежа на децата. Националната мрежа за децата е неправителствена организация, създадена през2009 г. Всяка година тя представя пред правителството доклад докъде е стигнала работата по отношение на политиките за децата и младите хора, какви са проблемите и предстоящите задачи.

По проект„Мегафон: Детско и младежко участие за по-добро гражданство”, организиран от НМД в началото на м.април тази година, се проведе конкурс за добри детски и младежки практики. В него участие взеха 16 организации, сред които Детски и Младежки парламент- Варна   се нареди сред едни от най-добрите.

Координаторът на Националната мрежа Станислав Додов обобщи: „Необходимо е да се проследят добрите практики, да се представят положителните примери за работата на младите хора в различни области.Но не толкова работата за тях, а работата с тях; правото на участие на младите в това, което ги засяга; правото им на мнение, съобразено с Конвенцията за правата на децата”.

Проведена бе среща в Община Варна с директора на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” г-жа Л.Христова относно   политиките, касаещи децата на местно ниво. Специално място в разговорите се отдели на детското участие в работата на общината (намерения, планове, резултати).

Директорът на ОДК–Варна г-жа Монка Николова запозна гостите с разнообразните школи и дейности в комплекса

Национална мрежа за децата гостува във Варна, за да се запознае отблизо с дейността на Детския и младежки  парламент и за да научи повече за тяхното бъдеще. От своя страна представителите на парламента и техният ръководител Юлия Кавръкова направиха презентация на присъстващите, в която разказаха за възникването на идеята, в какво взимат участие, дейностите им и плановете за бъдещето на организацията като цяло, кои са ключовите моменти от историята на практиката до момента – важни постижения/резултати, преодолени или останали и досега трудности, значими събития, дори забавни, какви са плановете или намеренията за стратегическото развитие на практиката, какви са основните предизвикателства и/или нужди, от които зависи развитието на практиката занапред.

Основната цел на тази среща бе да се стесни контактът между професионалистите, които работят с децата и самите деца и младежи, да се изгради тясно партньорство и една добра и здрава взаимовръзка между тях.