Детски и младежки парламент в среща на партньорите по проекта „Y-DEMO“ в Испания

Uncategorized

От 20 до 25 февруари 2014 г. в гр. Куенка, Кастилия-Ла Манча, Испания се състоя среща на осемте младежки организации, партньори по проекта „Y-DEMO“.  Участието на младежта в демократичните процеси на местните администрации в Европа”. Срещата имаше за цел да се направи симулация на пленарна сесия на Европейския парламент и да се договори обвързваща директива за местните власти.

Участниците работиха в 3 комитети – „Култура”, „Безработица” и „Околна среда”. Изведоха проблемите в тези области за всяка страна и дадоха препоръки за решаването им. Работата в групите премина в обмяна на мнения и предложения за взаимодействие и обогатяване на този опит чрез неформално обучение.

Вторият ден участниците се срещнаха с инструктори, които подпомагаха изпълнението на симулацията. Одобриха състава на парламента, избраха президент – Едуардо и вицепрезидент Иван Вук. Приеха официалния дневен ред, с координацията на експерт, който въведе препоръка на всеки комитет.
Третият ден беше посветен на обсъждането и разглеждането на всички препоръки, направени от различните комитети, за постигането на консенсус и създаването на дискусионни схеми. Сесията завърши с гласуване на първите точки, които съдържат препоръка, като се вземат предвид специфичните особености на всяка местна власт, с помощта на политическите представители, анализ на потребностите и реалната степен на участие на младежки решения.

Участниците посетиха кметството на гр.Куенка и бяха приети лично от Кмета, който представи работата на местната управа. Чрез игра, разделени на 3 групи, младите хора посетиха различни места в Стария град и се запознаха с историческото минало на града.
Четвъртият ден продължи дискусията между комитетите, улесняване на междукултурния диалог между младите хора от различни страни. Те уточниха по кои точки да се постигне консенсус на следващия ден.
Получиха информация за „Младежта в действие”, действия и области на сътрудничество за в бъдеще и информация за „Европейска година на гражданите“ и предстоящите избори за Европейски парламент през 2014 г.
Петият ден всички участници се споразумяха и да одобриха препоръката, която гласи ангажираността на всички участващи организации да вземат под внимание определянето на решенията на участващите младежки структури в политиките на техните местни правителства.

Симулацията позволи на партньорите да определят по-дългосрочна перспектива, да видят от първа ръка нуждите и интересите на своите младежки съвети. На срещата също така се даде възможност за обмен на добри практики между участващите организации така че да може да се приложи на местно ниво. Това означава, че партньорите ще продължат да работят. Освен това след приемането на препоръката организациите и участниците ще работят, за да го направят директива на ЕС. Bottom of Form По този начин тя ще популяризира важността и стойността на младежките съвети и ще ги насърчи за включването на нови членове, както и интереса към тези структури във всеки регион.

Прие се обща резолюция чрез персонално гласуване и подпис под документа.

Сесиите започваха с химна на Европейския съюз и химните на държавите, чиито представители участваха в симулацията.

Проектът също така допринесе за общата подкрепа на европейските политики, като културното многообразие, премахването на всички форми на дискриминация и предаването на ценности като уважение и толерантност. Всяка вечер беше посветена на определена страна, на която домакини бяха участниците от тази страна. Те приготвяха традиционни ястия, показваха танци и филми, сувенири, национални традиции, носии…

Нашата група посрещна участниците с хляб и шарена сол, и ги нагости с шопска салата с ракия, боб по манастирски, пиле кавърма, баница с късмети, суджук и бяло сирене, лютеница, тиквеник. Раздадохме им мартенички с обяснение на тази традиция и мускали с розово масло. Имаше надиграване и игри с четене на български думи. Извиха се кръшни български хора, на които се хванаха всички.