За родителите

ДВА “Сребърни звънчета“ ще проведе родителски срещи по

долупосочения график:

4.10.2022 г. от 17,00 ч., к. № 7– Група Джуниър 1

4.10.2022 г. от 17,20 ч., к. № 7 – Група Джуниър 2

4.10.2022 г. от 19,00ч. , к. № 7 – Група Джуниър 3

АНКЕТА

Декларация за съгласие за преминаване към присъствени занятия