„Детският комплекс посрещна над 3000 ученици

Uncategorized

Татина Младенова

Общинският детски комплекс откри учебната година по традиция в първия съботен ден на октомври. Над 3000 ученици от първи до дванайсети клас ще се занимават през свободното си време в 23 школи, в 3 направления – наука, изкуство и спорт.
Запазването на тази единствена по рода си извънучилищна структура благодарение на общината и на Общинския съвет дава шанс на даровити деца, на деца в трудно социално положение или с увреждания да открият нови пътища към социализацията и развитието си.
Шанс за това е Детският парламент, един от първите в България. Работата му се издига на нов етап. В него влизат само избрани чрез ученическите съвети деца на квотен принцип. За училища до 500 ученици ще се излъчва 1 представител, над 500 – по двама. Те ще работят в комисии на принципа на Общинския съвет и ще решават съвместната си дейност. Детският парламент ще има представител в Съвета за партньорство с местната власт, който работи с кмета Кирил Йорданов.
В новата школа „Европейски мост“ ще участват и деца от школата „Гражданско образование – Детски парламент“, които не са избрани чрез ученическите съвети в Детския парламент, но през годините са били изключително активни. Те имат опит и ще осъществяват контакти с връстници от ЕС чрез проекти, гостувания, кореспонденция.
Във всички школи се планират изненади. Корабомоделистите ще изработват модели с дистанционно управление, ще правят демонстрации в Морската градина. Школата по зоология и препараторство ще представи на новите ученици дневника от успешната си лятна експедиция на язовир „Камчия“. За голямата сбирка от препарирани животни и пеперуди, която има вече школата, ще се наложи да се потърси подходящо място, за да може да се използва с учебна цел от варненските училища. Всяка школа освен учебна програма има и творчески планове за премиерни постановки, музикален репертоар, участия в национални и международни конкурси и фестивали.
С всяка измината година ОДК доказва, че няма друго място във Варна, където така да са съчетани дейностите, че да могат да удовлетворяват всички възможни предпочитания на децата, каза по време на откриването на учебната година директорката на комплекса Монка Николова.
Държавата абдикира преди повече от година от издръжката на тези звена. Но образованието остава приоритет в общината и в извънучилищните му форми. И въпреки липсата на достатъчно помещение за работа, въпреки че учителите в комплекса са с най-ниските заплати, децата се посрещат тук без такси, без социално, здравословно или етническо разделение.“

http://more.info.bg/article.asp?articleID=822253&topicID=178&issueID=2658

в. „Черно море“ 5 октомври 2009г.


Вашият коментар