Детска социологическа агенция към ДП

Uncategorized

Детска социологическа агенция към Детския парламент състави и обобщи анкета за работата в ОДК. Анкетирани бяха 77 души на възраст от 20 до 45 години- родители на деца, посещаващи школите на комплекса.Резултатите са следните:

1. Кои школи към ОДК – Варна посещавате?
Към всички школи от трите направления – наука, изкуство и спорт

2. От колко време?
от 1 до 8 години

З.От къде научихте за школите на ОДК?
От познати, от рекламни материали, от саита на ОДК, случайно, от посещавали други школи преди години

4. Какво харесвате в работата на избраните от вас школи?
Професионализъм на учителите, нови запознанства, получаване на допълнителни знания, разнообразие, децата отиват с желание в школите, творчески изяви

5. Какво не харесвате в работата на избраните от вас школи?
Няма такива, да има повече летни занимания

6. По кое време на деня ви е удобно да посещавате заниманията?
Графиците са съобразени със свободното време на учениците

7. Доволни ли сте от преподаватели?
Да

8. Какво искате да се промени в работата им?
По-дълги занятия, повече дейности

9. Какви школи бихте искали да се открият?
Тенис, иконопис, класически инструменти, модерни танци, латино-американски танци, фотография, плуване за младежи

10.Бихте ли посещавали летни занимания?
Да – повече от анкетираните (50)

11 .Ще посещавате ли школите, ако има такса?
Да – 40; не – 10; зависи от таксата – 25; не са дали отговор -2

12.Каква такса можете да си позволите?
5 лв – 55; 30-80 лв – 20; 90-100 – 2

Вие сте:

Мъж – 25; жена – 50; 2 не са дали отговор

Възраст:

Под 25 год. – 6; 25-35 год. – 24; 35-45 год. – 29; над 45 год. – 7

Образование:
Основно – 3; Средно – 13; Висше – 57

Вашият коментар