Декларация до Община Варна

Uncategorized
Във връзка с 31 октомври – Международния ден на Черно море, децата от школа “Европейски мост”към ОДК – Варна, отбелязаха този ден подобаващо и го превърнаха в свой празник. Поднесоха и декларация на Кмета на Община Варна. Същата бе връчена на г-н Коста Базитов – Зам. кмет на Общината, като обещаха да се включват активно в работата по опазването и възстановяване на нашето Черно море.

ДО Г-Н К. ЙОРДАНОВ

КМЕТ

НА ОБЩИНА ВАРНА

Уважаеми г-н Йорданов,

Ние, децата от школата “Европейски мост”при ОДК гр. Варна по случай 31 октомври – Международния ден на Черно море

Д Е К Л А Р И Р А М Е

Своята готовност да се включим активно в общата работа по опазването и възстановяването на Черно море, което е символ на надеждата за по- добро бъдеще на шестнадесет милиона души от шест държави, които населяват крайбрежието му.

О Б Е Щ А В А М Е:

Всеки път, когато отидем на плаж, да вземем със себе си свои отпадъци и поне още един, който не е оставен от нас.

Ще се опитаме да съхраняваме водата: като поправим крана,ако той тече непрекъснато; ще затваряме крана на водата, докато си мием зъбите; ще стоим под душа с една минута по-малко; няма да мием чиниите под постоянно течаща вода;

Ще се информираме от специалистите по екология в Общината как най- безопасно можем да изхвърляме мазнини, бои, химикали.

Ще засадим дървета, храсти и цветя в общите пространства около къщите или блоковете.

Ще се грижим за поддържането на растенията и дърветата, защото знаем, че те са най–сигурното средство за филтриране на отпадъци и води преди постъпването им във водните обекти.

Ще се информираме как се обработват и къде попадат нашите отпадъчни води и ако управлението им не е задоволително, уведомим съответните организации.

Защото знаем, че векове наред хората са черпили от ресурсите на морето и то се е грижело за тях. Сега е наш ред да се погрижим за него – нашето Черно море!

Школа “Европейски мост” Общински детски комплекс

31 октомври 2009г. гр. Варна

Вашият коментар