Девет представители на школа „МП – Европейски мост“ взеха участие в регионална сесия на Европейския младежки парламент

Архив Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

Девет представители на школа „МП – Европейски мост“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, взеха участие в регионална сесия на Европейския младежки парламент – България, провела се в Благоевград. Главната тема през т.г. бе развитието на провинциалните райони.

През първия ден участниците бяха разпределени в пет комитета. Първият комитет работи по въпросите, свързани с културата и образованието в провинциалните райони. Наши представители в него бяха Елена Желева и Нора Манова. Вторият комитет се занимаваше с околната среда и здравеопазването. В него беше разпределен Александър Стоев заедно с други участници. В третия комитет влязоха Вяра Станимирова и Лъчезар Стоянов, които се запознаха подробно с транспорта и туризма в малките населени места. Четвъртият комитет, занимаващ се с агрокултурата, беше допълнен от Мартин Белчев и Анна Якимова, а петият комитет беше обобщителен и се занимаваше с цялостното развитие на провинцията. Към него с дейността си допринесоха Жасмина Беридзе и Яница Янева.

Задачата на всеки комитет бе да изготви резолюция, която се състои от изложение на проблемите на провинциалните райони. Участниците приложиха собствените си знания и използваха Интернет, за да се сдобият с нови, внимателно проучвайки зададената им тема. След това представиха възможни решения на описаните от тях проблеми.

“Решенията на поставените въпроси и проблеми от Националните сесии се изпращат директно в Брюксел, където сме сигурни, че ще бъдат реализирани и по този начин нашето поколение  действително подпомага развитието на Европа”, сподели Жасмина Беридзе.

На финала всяка група трябваше да представи сътвореното от тях за последните два дни. Денят започна с откриваща реч, след което всички се запознаха с презентациите. За всяка резолюция имаше гласуване. Представящият комитет получаваше глас “За”, “Против” или “Въздържам се”. По този начин се определяше дали резолюцията е добре обмислена и направена и дали минава напред. Жасмина ни разкри и какво целят да постигнат младите ни представители, участвайки в сесията: “Бяхме там, за да покажем активна гражданска позиция и да дадем предложения и съвети по актуални проблеми, представяйки младежката част на Европа. Със сигурност е важно, че развихме уменията си за работа в екип и чувството си за лидерство, но най-ценни остават новите запознанства, които завързахме там”.

Освен български представители, в регионалната сесия участие взеха и ученици от  Сърбия, Гърция, Турция, Чехия, Хърватия, Австрия, Норвегия и Люксембург. И трите дни от сесията бяха проведени в Благоевградския Американски университет.