Двудневна вътрешна квалификация преминаха преподавателите на ОДК

Uncategorized

Снимки: Емилиян ЯЛЪМОВ

Двудневна вътрешноинституционална квалификация проведоха преподавателите и ръководството на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Темите, по които протече работната програма , бяха свързани с предимствата, проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени ръководителите на школи при работата си в електронна среда от разстояние. Модератор на модула бе инж. Григория Иванова, зам.-директор на ОДК.


„Етапи за формулиране на стратегия“ бе озаглавена презентацията, която изнесе г-жа Монка Николова, директор на институцията. В работа по групи бе направен и SWOT анализ на вътрешната и външна среда във връзка с разработването на новата стратегия за развитие на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна, за периода 2021-2024 г.
Музикалният педагог Дарина Титкова – Спириева сложи финал на квалификацията с темата „Музикотерапия“. Спириева запозна колегите си с аспектите и приложението на музикалната терапия и направи с тях няколко забавни упражнения.