Две школи на ОДК подредиха годишните си изложби

Архив Школа по изобразително и приложно изкуство "Палитра" Школа по конструиране "Сръчни ръце"

Годишните изложби на школите „Палитра“ и „Сръчни ръце“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, бяха подредени в Стъкления павилион на Радио Варна. Школите представят творби на учениците от учебната 2020/2021 г. Експонатите на децата са изработени предимно по време на обучението в електронна среда, уточняват ръководителки им Йорданка Аргирова и инж. Маргарита Гигова.