Да нарисувам икона

Uncategorized

На 24 януари ученици от школи „Православни християнски традиции и ценности“ от  училищата СОУ „Г. Милев“, СОУ „П.Кр.Яворов“, СОУ „Н. Бозвели“ и ОУ „Ст. Караджа“, с ръководители Стойка Димова и Юлия  Христова проведоха съвместен урок по иконопис. Урокът се проведе в  Духовно-просветен център  „Св. Архангел Михаил“. Децата бяха запознати със същността на иконата и какво представлява тя. След това те рисуваха върху дървени плочки  икона по избор. Всички деца си тръгнаха с готови  икони.