Дарина Кючукова гостува на второкласници

Архив „Православни християнски ценности и традиции“- Дарина Кючукува

На 19 декември в сградата на ЧСУ „Аз съм българче“ бе проведен бинарен урок на тема: „Рождество Христово“. Г-жа Кристина Иванова (на снимката долу), класен ръководител на 2 б клас, покани за гост-лектор г-жа Дарина Кючукова, ръководител на школа „Православни християнски ценности и традиции“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Тя запозна учениците с библейският разказ за раждането на Иисус Христос, а г-жа Иванова им разказа за традициите свързани с празника.