Горещи телефони за психологическа подкрепа!

Архив

На територията на област Варна са създадени и функционират „Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19“. Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882 07 80 85 и 0882 31 46 86 от понеделник до петък, в часовия диапазон 8.30-11.30 часа и 12.30-16.30 часа.