“Гласът на младите – ключът към демокрацията”

Uncategorized

От 29 ноември до 2 декември 2012 г. представителите на  Детски и младежки парламент – Варна  Виктория, Магдалена, Светла и Михаил участваха в XIV национална есенна сесия на Български детски и младежки парламент на тема “Гласът на младите – ключът към демокрацията”


В събитието се включиха над 120 младежки лидери от цялата страна, представители на младежки организации, училищни парламенти и съвети. Приветствия към участниците отправи председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева. Тя изненада всички с приятна новина, че вестник „Учителско дело” предоставя на асоциацията по половин страница всяка седмица за отразяване на събитията, важни за младежката ни общност. Веднага след откриването започна първият обучителен модул „Демокрацията – консумирайте с мярка и удоволствие”, представен от Георги Камов.

„Вие не просто имате право да променяте, имате отговорност да променяте”.

Това заяви първият лектор Георги Камов по време на обучителния модул „Демокрация – консумирайте с удоволствие и мярка”. Според него демокрацията представлява правото да променяш нещата. „Промяната е мръсна работа. Стабилността се променя. До 2008 г. имаше илюзия за стабилност, но старите модели вече са се сринали. Старото не работи, но новото също не работи. Новото не е установено. Такъв е светът в момента”, каза той. По думите му обаче запазваме статуквото, защото ни е страх от промяната. „Гоним мечти от миналото. Имаме тенденцията да гледаме към модел на едно общество, което търпи промяна. Реално не отчитаме промяната, защото сме си запазили една картинка в главата, която много ни харесва. А същевременно, около нас се случва една тотална деградация”, допълни Камов. Акцентът на речта му беше ролята на младите като част от от активното гражданското общество, които в момента са малцинство. „Трябва да можете да измисляте решения както на стари проблеми, така и на несъществуващи такива. Няма установени правила, измисляш си ги на момента. Сега е Вашето време”, заключи още той.

Идеите за бъдещето са половината от успешната реализация.
Това заяви  вторият лектор на сесията Боян Бенев на втората част от обучението на тема “Демокрация-консумирайте с удоволствие и мярка”. По думите му доброто развитие на бизнеса зависи от доброто сработване. “Трябва да знаем как да убеждаваме хората в идеите си и как да постигаме консенсус. Да не страхуваме да изявяваме идеите си. Също така и да сме отворени за въможностите. За да постигнем целите си, трябва да действаме на малки стъпки. Това ни дава сигурност, но и увереност да продължим”, каза още той. В речта си Боян заяви, че от малкъ се занимава с бизнес. В България се връща с идеята да направи промяна. У нас той забелязва , че хората не разчитат на екипната работа, а правят нещата индивидуално. “Макар и в страната да има много иновативни идеи, те са разпиляни.Не може да се постигне истинска промяна”, каза той. Тъй като искал да се занимава с нещо иновативно, Бенев създал Българския предриемачески и инвационен кръстлър.

Младите трябва да са най-големите критици в България, заяви съветникът на президента по икономическите въпроси Никола Алексиев.

На 30 ноември той представи презентация на тема „Перспективите за икономическо развитие на България”. „Не мислите какво прави държавата за вас, а вие за нея”, добави той. По думите му младите трябва да бъдат добре информирани, тъй като информацията е средството за превенция срещу манипулацията. „Най-голямата сила е инфорамцията, нейната сила е от жизнено значение за развитието”, подчерта Алексиев. Въпреки че представи песимистични статистически данни за българското население, той изрази оптимизъм за бъдещето на страната. Акцентът на речта му падна именно върху ролята на младите за развитието й. „Не позволявайте да принесете отрицателните характеристики на миналото поколение. Четете, информирайте се, променяйте!”, добави още той.

Симулация

Обсъждането и гласуването бяха част от симулация на парламентарна дейност в рамките на XIV-та Национална Есенна сесия на АБДМП.  Участниците бяха разпределени в седем партии, според цвета на листа, който са получили в началото на конференцията. Съответно партиите бяха зелена, оранжева, жълта, светло, тъмносиня, розова и червена. Всяка парламентарна група излъчи съответно зам.-председател, секретар и председател.

Обсъждане

„Не трябва да ограничаваме по никакъв начин студентите. Те ще започнат да се събират в общежитията. Няма да имат място, където да могат да изразят себе си. Това са достатъчно големи хора и сами могат да решават какво да правят със живота си. Не някой да им го налага”, заяви Стефана Петрова от Жълтата партия. Обратно беше мнението на представителите на Червената парламентарна група. „Трябва да се преустанови откриването на нови заведения, защото Студентски град е територия, на която студентите учат и живеят. Тяхната цел трябва да е насочена не толкова към забавленията. Заведенията, които вече съществуват трябва да работят до 22 часа. Така ще се намали престъпността в района”, категорични бяха те. По думите на координатора на Сесията Елена Николчова заседанието е надминало всички очаквания, защото се е получила добра дискусия и са се направили много грешки, от които участниците ще се поучат. „В началото председателите говореха неуверено на трибуната, но с всеки следващ път ставаха все по-добри и по-уверени. Представиха се като истински депутати”, заяви тя.

Приет

След приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за висше образование, младите лидери се заловиха със Закона за доброволчеството. Оказа се обаче, че всички партии са на едно мнение-този закон е повече от необходим и дори е закъснял с няколко години. От парламентарната трибуна те заявиха пълната си подкрепа пък нормативния акт. Той урежда обществените отношения, свързани с полагането на безвъзмезден труд.

Стажантите да се включват активно в работата на институциите, които ги обучават.

Това поискаха младежи на обсъждането на стажантските програми в Президентството. Те опитаха да определят основните неща, които могат да получат от стажа при президента. По думите им въвеждането в средата на работа е най-важното условие за обучението. Един стажант трябва да бъде обучен да работи в екип и да получи контакти. Освен това, той трябва да получава конкретни задачи наравно с другите представители на екипа. Ако не успее да се справи пък, да може да поема отговорност за действията си. Четирите групи, които работиха по темата бяха категорични, че това ще им даде опит и лична увереност. Междувременно те ще успеят да подобрят комуникативните си умения и постоянно да генерират свежи идеи. Именно от тези идеи институциите могат да се възползват най-добре. По думите на младите лидери, именно стажантът е човекът, който може да открие неработещите звена и да допринесе за промяната и развитието на дадена институция.

Да има двумесечен прием между новия и предишния президент, предложиха участниците на Есенната сесия на симулация по модела „Световно кафене”.

Целта е да има по-добро въвеждане в длъжността. Препоръката беше посрещната с разпалена дискусия от младежите. Координаторът на сесията Елена Николчова постави въпроса, как изобщо ще се кандидатира някой за президент, ако няма знанията и професионалните качества да бъде такъв. „Балканският манталитет пречи на приемствеността . Ние мислим по модела-не е важно на мен да ми е добре, а на Вуте да му е зле”, отговориха защитниците на тезата за приемственост. Те препоръчаха още да се подобри сътрудничеството с другите държави по време на криза, както и да се проявява по-голяма толерантност при кандидат-президентски кампании.

Симулация

Симулацията обхващаше 9 групи по 8 души, в които се разгледаха различни страни от дейността на президента. На всеки 15 минути участниците се сменяха, като така те можеха да се включат в общо 4 състава. По този начин се постига повишаване на знанията, допир с различни гледни точки и по-добра комуникация между 110-те присъстващи на сесията. Особено интересен казус постави групата, която разискаше действията на Комисията по помилването. “Пешо Прокопиев Карапрестъпников е на 19 г. от Хасково. Той излиза на разходка с приятелката си и неочаквано бива нападнат от току-що пуснати от затвора мъже. Пешо наръгва единия от тях при самоотбрана. Той умира. Пешо влиза в пандиза. Да бъде ли помилван?”, попитаха те аудиторията. След дълга дискусия за това кой да бъде помилван и кой – не и предложението да бъдат давани доводи от президента за крайното решение, участниците в сесията все пак помилваха измисления герой. “Пешо е свободен”, обявиха в края на презентацията си работната група по темата.

Въпроси

Други дебатирани въпроси бяха още раздаването на ордени и медали, и правомощията на вицепрезидента. На няколко пъти вицепрезидентът беше наречен „Ваше излишество”. За да се избегне това беше препоръчано вицепрезидентът да се превърне във връзката между президента и обществото. Интерес провокира и темата за развитието на президентството към по-добро. Предложенията варираха от засилване на ролята на президентската институция чрез функционален подход до провеждане на видео разговори между президента и гражданите и по-добра прозрачност в администрацията спрямо Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Комуникацията между Президентството и младите в момента липсва.

Мнението беше изразено вчера на обсъждането на младежките инициативи в институцията. Според младежите трябва по-голяма информираност и ефективна комуникация между двете страни. В тази връзка беше предложено да се възстанови младежката приемна, която действаше при миналия президент на републиката. Младите лидери изразиха желание за обучение по парламентаризъм, отбелязване на „Ден на младежка Президентска институция” и създаване на младежки косултативен съвет към Президентството. Някои от тях бяха на мнение, че досегашните инициативи са еднотипни, малобройни и само с показна цел. Като цяло участниците в дискусията бяха запозната с изминалите инициативи на Президентството-Българската Коледа, организирането на абитуриентски балове за деца със специални потребности и извеждането им на трудовата борса.

Импровизирано посещение на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охродски” проф. Иван Илчев спретнаха  част от участниците на Есенната сесия.

Съвсем спонтанно около петдесетина от младите ни лидери решиха да се отклонят от обиколката на Динотериума в Алма матер и да се представят на проф. Илчев. Това стана в свободното време на участниците, предвидено за разходка из музеите и забележителностите на столицата. Ректорът на драго сърце ги приветства и заяви, че в университета има запазени места за всички бъдещи студенти. „Нашето висше училище не е просто добро. На първо място сме в 21 от всички 21 направления, в които обучаваме студенти. Ако това е добър стимул, тогава елате при нас”, посъветва той и изпрати групата с думите-„не правете онова, което не искате”. Това обаче далеч не беше единствената спонтанна проява на младежите. След ректорския кабинет, те бяха допуснати в Аулата на Алма матер и дори направиха няколко снимки за спомен зад трибуната, от която се открива всяка академична година. В последствие те посетиха университетския театър Алма алтер. Там се роди идеята за лого на Есенната сесия да бъде използвана една обикновена запетайка. По думите им след нея винаги следва продължение. Така символично ще се покаже, че сесията ще продължи и за в бъдеще. В края на разходката си групата посети и музея на радиото във Факултета по журналистика и масови комуникации (ФЖМК).

 „Можеш да си най-добрият”, „Светът ще узнае твоето име”, „Можеш да бъдеш герой”, „Можеш да победиш войната”.

Това бяха само някои от призивите, които можеха да се видят  на флашмоба в подлеза на метростанция „Св. Климент Охридски”, организиран от АБДМП и Дюрекс. Поводът беше 1 декември – Световният ден за борба със СПИН. Във флашмоба участваха около 30 участници в Есенната сесия. Те развяваха плакати с части от текста на популярната песен „Hall of fame” на група „The Script” под музикалния съпровод на самия сингъл. Идеята беше да се провокират нестандартното мислене, иновативният подход, лидерските качества и обществената ангажираност спрямо транснационален проблем като СПИН. Освен импровизираната хореография, младежите раздаваха презервативи на случайни минувачи. Флашмобът завърши с импровизирано хоро, в което се включиха и зяпачите в подлеза. То беше озвучено от трима улични музиканти, които се събират да посвирят на мястото.