в.“Народно дело“ за „Любовта в нас“

Uncategorized

http://www.narodnodelo.bg/news.php?news=38095

415 деца писаха за любовта

633 литературни творби е оценило журито в 13-ия национален конкурс „Любовта в нас”. От тях 245 са били в областта на прозата, а 388 – в поезията. Техните автори са 415 деца от 48 населени места. Конкурсът е включен в националния календар за извънкласна и извънучилищна дейност на МОМН. Тази година в него са се изявили общо 685 хлапета от цялата страна с над 900 произведения. Журитата в разделите са единодушни, че нивото е много високо и са били затруднени с определяне на наградите, тъй като силите са изравнени. Сред прозаиците има една варненска награда и тя е на Християн Трифонов от ІІІг клас на ОУ „Г. С. Раковски”. Той е изпъкнал с разказа „Кокошката”. Сред по-големите първо място завоюва Александра Маринова от ОУ „Захари Стоянов”. Начело на поетите в трета група е Жасмина Гевезиева от ГПЧЕ „Йоан Екзарх”. Първенец при художниците е Димана Георгиева от ІV клас на СОУ ”Св. Кл. Охридски”. Печелившите ще участват в церемония тази събота в Община Варна.

19.02.2010

Вашият коментар