Вътрешна квалификация “Тактилно творчество“

Uncategorized

На 9.03.2018 г.  в ЦПЛР-Общински детски комплекс, гр. Варна се проведе  обучение на тема: „Тактилно творчество“,  част от програмата по вътрешна квалификация: „Всеки учител лектор пред останалите“.  Обучението  проведе  Дарина Кючукова, ст. учител – богослов, ръководител на школа „Православни християнски ценности и традиции”. На обучението присъства  целият колектив на ЦПЛР-ОДК, гр. Варна.

Д. Кючукова  запозна лекторията с живота и делото на Луи Брайл – създател на брайловата азбука, особеностите на релефноточковото писмо, както и с начините и средствата за писане. Учителите разгледаха помагало написано на брайл и релефно изображение на икона.

Чрез дидактически игри и създаване на релефни изображения, в които бяха използвани  техники за разчитането им: хоризонтална, вертикална техника на Диксън и концентрична техника,  учителите изработиха  картинки на брайл.