Вътрешен кръг на конкурс за ораторски речи се проведе в ОДК

Архив Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

Снимки: Емилиян Ялъмов

Вътрешен кръг на конкурс за ораторски речи се проведе в ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Ораторският форум бе на тема: „Преславският събор и значението му за историята на България“. Втората тема бе по избор на участниците. Пред журито, председателствано от г-жа Силвия Николова, журналист и ръководител студийна програма на Mu-Vi.tv, се явиха 6 ученици, възпитаници на школа по гражданско образование „Младежки парламент – Европейски мост“.

За следващия /градски/ кръг бяха избрани трима оратори  – Жасмина
Беридзе, Адрияна Вашева и Лъчезар Стоянов, които се откроиха със своите ораторски умения. „Целта на Младежкия ораторски форум е не само акцентиране  върху познаване на българската история, но и стимулирането на уменията на учениците да говорят пред публика, да дефинират важни за тяхното поколение теми и да могат да убеждават публиката във важността на съвременните настроения сред младите хора“, сподели г-жа Добринка Костова, ръководител на „МП – Европейски мост“.

Албум със снимки