Върху споделената отговорност на пътя се фокусираха ученици от ОДК

Архив Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

Снимка: Емилиян ЯЛЪМОВ, текст: Никол ДОБРЕВА

На 31.05.2021 г. учениците от школа по гражданско образование „Детски младежки парламент –  Европейски мост“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, взеха участие в среща на тема „Безопасно движение по пътищата – споделена отговорност“.  Срещата бе в рамките на изготвената стратегия от ОДК, която включва множество събития, конкурси и творчески инициативи, посветени на безопасното движение. Събитието се проведе под формата на фокус група, а негов модератор бе психологът, главен експерт към дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна и вещо лице към Варненски окръжен съд Цвета Стоянова.

Младите европейци си поставиха конкретни въпроси за отговорността, която носят всички участници в движението – шофьори и пешеходци, и събраха различни предложения за справяне с проявите на безотговорно поведение по улиците. Сред тях са провеждането на повече часове в училище, които са с практическа насоченост; заснемане и разпространение на образователни филми, представящи различни ситуации на пътя; организиране на състезания с награди и мн. др. Всички участници в срещата дадоха примери за прояви на агресия и нетолерантност на пътя, с която са се сблъсквали в ежедневието си и се обединиха около мнението, че е необходима не кампанийна, а целогодишна активна превантивна работа относно наболелите проблеми.