Възпитаник на Боряна Шопова бе гост-пианист в концерт на ОДК „Анастас Стоянов“

Школа по пиано

На 24.06.2021 г. от 18.00 ч. в Къща-Музей “ Панчо Владигеров “ в гр.Шумен се състоя концерт на учениците от класа по пиано на г-жа Ваня Джамбазова, преподавател в школата по пиано при ЦПЛР – Общински детски комплекс “ Анастас Стоянов“, гр.Шумен.

По нейна покана в концерта като гост-пианист взе участие Алек Капитанов, възпитаник на школа по пиано при ЦПЛР-ОДК , гр.Варна, с ръководител Боряна Шопова. Той изпълни сонатина , първа част Allegro от Й. Хайдн и пиесата “ Етюд “ от А. Хачатурян.

Концертът бе съвместна изява с ученици от класовете по пиано, цигулка и флейта на Детския Комплекс в гр. Шумен.

В прекрасната зала , запазила духа на големия творец Панчо Владигеров на рояла прозвучаха произведения от класически и съвременни композитори, творби на Владигеров и от други български композитори.

Тази първа среща между младите ,талантливи пианисти на двете школи от Варна и Шумен е едно добро начало за бъдещи съвместни концерти!