„Възкресение Христово“ Варна, 2015 – награждаването

Uncategorized

  

  

На 4.04.2015 г. от 11:00 часа в Концертна зала на Младежки дом-Варна  се проведе награждаването на отличените участници в Общинския конкурс „Възкресение  Христово”, Варна,2015 г. Той  се провежда всяка година в навечерието на празника и негов организатор е Общинският детски комплекс. Реализира се с финансовата подкрепа  на Община Варна. В настоящото издание възможност да участват имаха   ученици от 1 до 12 клас със свои творби в три раздела: „Великденска картичка“, „Приложно изкуство – писано яйце и великденска украса“ и „Литературно творчество“.

Журито с  председател – Илка Колева – художник, иконограф, ръководител на школа по иконопис към ДПЦ „Св. Арх. Михаил” и членове: Диян Димитров- художник, иконограф и Марияна Шишкова-учител по изобразително и приложно изкуство в ПГГСД „Н. Хайтов”,  разгледа постъпилите 93 великденски рисувани яйца и великденска украса  на  85 участници  от 14 училища в  Община Варна: ОУ „Д. Чинтулов” СОУПЧЕ „А.С.Пушкин”, III ОУ „А. Кънчев”, НУ „В. Левски”,ЧСОУ „Ю. Гагарин”, СОУ „П.К. Яворов”, СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, Школа „Творилницата”  при ОДК –Варна, ОУ „Ив. Вазов”, ОУ „Хр. Ботев”, ОУ „Д-р П. Берон” с. Приселци, СОУ „Д. Дебелянов”, СОУ „Кл. Охридски”, ПГГСД „Н. Хайтов”.

Първа награда в раздела спечилиха Добромира Йорданова Стоименова – 2 клас, Школа по етнография и народни занаяти „Творилница” при ОДК-Варна и Даниел Даниелов Коев – 5 клас, СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин”.

Журито разгледа постъпилите 102 рисувани и колажирани картички на 96 участници от Община Варна: ОУ „Ст. Караджа”, ОУ „Д. Чинтулов”, СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин”, III ОУ „А. Кънчев”, НУ ”В. Левски”, НГХНИ „К. Преславски”, СОУ „Eл. Пелин” и награди с Първа награда Фатме Неджвет Бехчет – 4 клас, НУ „В. Левски” и  Ана Атанасова Петрова – 5 клас,ОУ „Д. Чинтулов”.

В раздел „Литературно творчество” журито с председател   Сия Папазова – учител ДЮТ „Златното ключе”, литературен критик и членове: Долорес Коева-пом. директор, литератор и ръководител на школа „Европейски мост”, Маргарита Шишкова – ръководител на КТ „Палечко” и Дарина Кючукова – учител на Школа ПХЦТ, разгледа постъпилите 29  литературни творби на 28 участници  от училища в община Варна: НГХНИ „К. Преславски”, СОУ „Л. Каравелов”,  ОУ „Цар Симеон”,  СОУПЧЕ „А.С.Пушкин”, ОУ „Ч. Храбър” , ОУ „З. Стоянов”, ОУ „Г.С. Раковски”, ОУ „Й.  Йовков”, ОУ „Д. Чинтулов” и ЛК „Касталия ” при ОДК-Варна.

С първа награда в раздела са отличени Нина Недкова Минчева – 2 клас  и Кристияна Боянова Кирилова – 9 клас, и двете от ЛК „Касталия” при ОДК-Варна.

Много и хубави са наградите, които получиха лауреатите в конкурса. Техните творби  са експонирани  в изложба-базар, подредена във фоайето на Младежкия дом в деня на награждаването и в двора на ОДК  до 9 април. Награждаването  съвпадна с Лазаровден. Видяхме  и чухме  лазарките  от Танцов ансамбъл и Народен хор „Българче“ и изпълненията на децата ит ДВА „Сребърни звънчета“ и балет „Рондо“, които поздравиха всички гости за празниците Лазаровден и Цветница.