Връчихме награда „ОДК – Варна“ на заслужили ученици и колеги

Архив Варненска детско-юношеска опера Детски хор "Добри Христов" Литературен клуб и младежки медиен център "Касталия" Студио "Балет" Театрално училище "Палечко" Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

Снимка: Емилиян Ялъмов

Заслужили ученици, преподаватели и непедагогически персонал, бяха удостоени с награда „ОДК – Варна“ на 16.09.2022 г. Отличията им бяха връчени на тържествена церемония от г-жа Монка Николова, директор на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна.

 

За „Ученик на годината“ в областта на изкуствата награди получиха:

Кристиян Красимиров Ламбов – ТУ „Палечко“

Милица Ивайлова Иванова – ЛК „Касталия“

Диана Атанасова Момчева – студио „Балет“

Грета Драгомирова Дюлгерова – ДХ „Добри Христов“

Мойра Чавдарова Янкова – ВДЮО

 

За „Ученик на годината“ в областта на науката и спорта:

Даница Руменова Костова – школа „ДМП – Европейски мост“

 

За „Учител на годината“:

Григория Иванова – заместник директор

Маргаритка Шишкова – ТУ“Палечко“

 

За „Служител на годината“:

Николинка Славова – ЗАС.