За родителите

АНКЕТА

Декларация за съгласие за преминаване към присъствени занятията

ВА „Звездни струни“ ще проведе родителски срещи

в периода 05-08 октомври 2022 г., както следва:

05.10 – 18:00 двора на ОДК (новоприети предучилищна група)

06.10 – 18:00 двора на ОДК (новоприети 1-4 клас)

07.10 -18:00 двора на ОДК (новоприети 4-8 клас)

08.10 – 12:00 двора на ОДК (за всички останали новоприети)

За въпроси и допълнителна информация:

тел. 0878/ 730 985, Георги Кючуков – ръководител на школата